Mạnh tay xử lý dự án ma

Mạnh tay xử lý dự án ma

TP.HCM sẽ mạnh tay xử lý tình trạng phân lô, bán nền trái phép, bán dự án ma để bảo vệ quyền lợi của người dân, nhà đầu tư và trả lại sự phát triển lành mạnh cho thị trường bất động sản.