PVN vượt 2% kế hoạch doanh thu sau 11 tháng

.

Theo thông tin từ Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 1,99 triệu tấn, vượt 11% so với kế hoạch tháng. Tính chung 11 tháng, PVN ghi nhận tổng sản lượng 22,1 triệu tấn, tương đương 97% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu của PVN tháng 11 đạt 1,13 triệu tấn, vượt 6,6% so với kế hoạch tháng; lũy kế đạt 12,84 triệu tấn, thực hiện 97% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0,87 tỷ m3, vượt 18% so với kế hoạch tháng; 11 tháng đạt 9,26 tỷ m3, tương đương 96% kế hoạch năm.

Các hoạt động sản xuất điện, xăng dầu và đạm đều đạt kế hoạch. Sản xuất đạm tháng 11 đạt 97.000 tấn, nâng kết quả 11 tháng lên 1,5 triệu tấn tương đương 96% kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn tập đoàn 11 tháng đạt 542.344 tỷ đồng, vượt 2,2% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 108.122 tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm.

Nguồn: ndh.vn