Mía đường Sơn La chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 30%

.

CTCP Mía đường Sơn La (HNX: SLS) thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017-2018.

Cụ thể, công ty sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017-2018 tỷ lệ 30%, ứng với tổng mức thanh toán 29,4 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/12 và ngày thanh toán là 7/1/2019.

SLS vốn là đơn vị chuyên trả cổ tức với tỷ lệ cao như niên độ 2016-2017 trả cổ tức tiền 60% và cổ phiếu 20%, niên độ 2015-2016 trả 40% tiền và thưởng 20% cổ phiếu. Bình quân các năm qua tỷ lệ chia thưởng của SLS đều trên 50%.

Niên độ 2017-2018, SLS ghi nhận doanh thu 600,7 tỷ và lãi ròng 115,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sụt giảm do giá bán đường năm qua liên tục giảm, tính đến quý IV, giá bán đường của SLS đã giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Qua đến quý I niên độ 2018-2019 (1/7-30/9), sản lượng bán đường tăng mạnh 80% đạt 18.595 tấn nhưng giá bán giảm 20% xuống 10.243 đồng/kg. Do vậy, SLS đạt 197 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 41,5%; lãi ròng 21,3 tỷ đồng, giảm 29%.

Công ty lên kế hoạch cho niên độ 2018-2019 gồm doanh thu 900,6 tỷ đồng, tăng 50% so với thực hiện niên độ trước nhưng lãi ròng giảm 83% còn 20,1 tỷ đồng. Cổ tức theo đó cũng giảm từ 30% về 10%.

Nguồn: ndh.vn