Khang Điền chi hơn 153 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn từ VinaCapital

.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa mua lại 150 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu vào ngày 17/5, trước hạn 4 tháng. Mục đích mua lại trái phiếu để cơ cấu lại nợ.

Số tiền mua lại trước hạn là 153,4 tỷ đồng, cao hơn 3,4 tỷ đồng so với mệnh giá. Toàn bộ trái phiếu được mua lại trực tiếp từ hai nhà đầu tư tổ chức là quỹ thành viên của VinaCapital.

Mới đây, Khang Điền cũng dự kiến phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu cho quỹ Dragon Capital trong quý II với thời hạn 2 năm. Lãi suất cổ định 12%/năm.

Tính đến cuối tháng 3, Khang Điền có nợ vay tài chính 751 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ chỉ 10%. Trong đó, công ty có 150 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho quỹ thành viên VinaCapital và được mua lại trước hạn đợt này.

Vào quý III, Khang Điền dự kiến phát hành hơn 130,4 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành cổ tức 5%, cổ phiếu thưởng 25% và 1,5% cổ phiếu ESOP.

Chỉ tiêu tài chính cơ bản của Khang Điền trong 3 năm gần nhất.

Nguồn: ndh.vn