Gelex Electric muốn thâu tóm hoàn toàn Thibidi

.

CTCP Thiết bị Điện (Thibidi, HoSE:THI) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/12 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức ngày 16/1/2019. Nội dung họp là xin ý kiến cổ đông về việc cổ đông lớn – Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric) đề nghị mua toàn bộ số cổ phần để sở hữu 100% vốn công ty.

Vào tháng 7 vừa qua, Gelex Electric vừa nhận chuyển nhượng 34,5 triệu cp Thibidi từ Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam, tương đương 70,79% vốn điều lệ. Ngay sau đó, Gelex Electric đã mua thêm 1,8 triệu cp Thibidi nâng tỷ lệ sở hữu lên 74,48% vốn.

Mới đây, Thibidi đã thực hiện mua lại 4,8 triệu cp, tương đương gần 9,84% vốn với giá bình quân 46.689 đồng/cp. Trước đó, công ty không có cổ phiếu quỹ nào.

Như vậy, nếu đề nghị nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% vốn công ty của Gelex Electric được thông qua, cổ đông lớn này sẽ phải gom mua thêm 9,5 triệu cổ phiếu trên thị trường.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm của công ty đạt 1.531 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng 131,7 tỷ đồng, giảm 38,8%.

Nguồn: ndh.vn