Đạm Cà Mau ước vượt 23% kế hoạch doanh thu 2018

.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HoSE: DCM) công bố đã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất năm 2018 sớm hơn 29 ngày so với kế hoạch khi sản lượng sản xuất đạt 751.000 tấn Urê quy đổi tính đến 3/12.

Công ty ước tính với thời gian còn lại trong năm, sản lượng sản xuất ước đạt 815.000 tấn, vượt 8% kế hoạch năm 2018; sản lượng tiêu thụ ước đạt 784.000 tấn; doanh thu ước đạt 6.784 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch năm.

Theo PVN, sau 11 tháng, lãi ròng Đạm Cà Mau đạt 884,6 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm.

Trước đó, cuối tháng 10, công ty ghi nhận doanh thu 5.548 tỷ đồng, tiêu thụ hết khối lượng hàng hóa sản xuất ra, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hơn 10% so với năm 2017.

Năm 2018, công ty đã đẩy mạnh công tác kinh doanh hàng tự doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm tại các thị trường dẫn đến doanh thu tăng so với cùng kỳ 2017. Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường nên được tiêu thụ tối đa, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm.

Nguồn: ndh.vn