Dabaco dẫn đầu ngành thức ăn gia súc về quản trị năng lực tài chính

.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức Lễ Công bố doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam 2018.

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC, Dabaco) được chứng nhận “Doanh nghiệp có năng lực Quản trị tài chính tốt nhất và đứng đầu ngành Thức ăn gia súc trên sàn chứng khoán Việt Nam” năm 2018. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tập đoàn góp mặt trong top 100 doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Đại diện Dabaco (giữa) tại lễ vinh danh.

Chương trình đánh giá năng lực được triển khai thường niên, trên cơ sở khảo sát 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, thuộc 32 lĩnh vực kinh tế thông qua bản cáo bạch hàng năm với phương pháp đánh giá toàn diện, đảm bảo kết quả chính xác và khách quan.

Kết quả thẩm định năng lực doanh nghiệp sẽ giúp các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.

Trong 10 tháng đầu năm, Dabaco đạt doanh thu 5.895 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 287 tỷ, tăng 82% và vượt 17% kế hoạch đề ra.

Nguồn: ndh.vn