VIB chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, chia thưởng 41,13% cho cổ đông

.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã VIB- UPCoM) vừa thông báo sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu vào hôm 19/11 tới.

219 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 41,13% sẽ được ngân hàng phát hành. Vốn điều lệ cũng tăng hơn 38,8% từ 5.644 tỷ lên 7.834 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn nguồn vốn được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, ngân hàng này đã đặt kế hoạch tăng vốn lên 8.100 tỷ bao gồm cả chào bán riêng lẻ tối đa trên 56,4 triệu cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng tối đa 245,6 tỷ đồng.

Cùng với kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, VIB cũng đã chốt ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 11 này vào 8/11. Tỷ lệ thực hiện là 4,98%/cổ phiếu, tương ứng mỗi 1 cổ phiếu được nhận 498 đồng. Hơn 281 tỷ đồng cổ tức sẽ được chuyển đến tài khoản các nhà đầu tư vào ngày 10/12.

VIB đang xin ý kiến cổ đông để trích lợi nhuận vào Quỹ Đầu tư phát triển nhằm tăng vốn cấp 1. Mới đây, ngân hàng này cho biết đã sẵn sàng để áp dụng chuẩn mực Basel II. VIB hiện có tỷ lệ CAR theo Basel II ở mức trên 9,5% và đang chờ chấp thuận của NHNN để vận hành Basel II từ ngày 1/1/2019.

Còn theo chuẩn mực hiện tại, hệ số an toàn vốn (CAR) của VIB đang ở mức 12,4%. Hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 38,2% so với quy định là 45%. Lợi nhuận trước thuế riêng quý III đạt 570 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng thu lãi 1.720 tỷ đồng, gấp 2,76 lần cùng kỳ năm trước và hoàn thành 86% kế hoạch cả năm.

Nguồn: ndh.vn