Ngày 14/11, Sunshine Group sẽ chính thức ra mắt tại Sài Gòn

.
Nguồn: www.24h.com.vn