Công ty Trí Đức chọn Tập đoàn Mỹ làm đối tác quản lý vận hành Condotel

.
Nguồn: www.24h.com.vn