10 tháng lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ hàng hóa thu 860.358 tỷ cho TP.HCM

.

Trong đó, thương mại bán lẻ hàng hóa chiếm 64,2%, tăng 13,3%; khách sạn nhà hàng chiếm 11,0%, tăng 13,5%; du lịch lữ hành chiếm 2,2%, tăng 16,8%; dịch vụ khác chiếm 22,7%, tăng 11,2%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng TP.HCM  ước đạt 860.358 tỷ đồng.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng TP.HCM ước đạt 860.358 tỷ đồng.

Lĩnh vực thương mại – dịch vụ có 28.228 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký kinh doanh 328.914,3 tỷ đồng, tăng 6,52% về số lượng so cùng kỳ.

Riêng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố trong tháng ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 31,3 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 13,3%). Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch ước đạt 29,2 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 23,7%).

Còn thị truờng xuất khẩu một số nước tăng nhanh như Hồng kông tăng 34,4%; Đài Loan tăng 55,3%; Indonesia tăng 57,3%; Úc tăng 29,7%… Riêng thị trường Mỹ, Singapore, Malaysia,… xuất khẩu chậm lại.

Mặt hàng xuất khẩu của một số mặt hàng được duy trì và có mức tăng như Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 30,7%, tăng 16,4%; hàng dệt may chiếm 17,9%, tăng 3,3%; Hàng thủy hải sản chiếm 3%, tăng 14,2%; hàng rau quả chiếm 2%, tăng 30,5%;…

Đối với kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn trong tháng ước đạt 3,85 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng, kim ngạch ước đạt 38,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 15,4%).

Mặt hàng nhập khẩu nhiều từ các quốc gia: Nga tăng 31,6%, Trung Quốc tăng 21,2%; Malaysia tăng 19,9%; Anh tăng 20,1%… và ngành hàng nhập khẩu chủ yếu: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm tỷ trọng 21,6%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng chiếm 14,5%; chất dẻo nguyên liệu chiếm 5,1%; vải các loại chiếm 6,2%;…

Đối với ngành du lịch, trong 10 tháng, tổng lượng khách quốc tế đến Thành phố ước đạt 6,1 triệu lượt khách, tăng 20,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 12,1%), đạt 81,28% kế hoạch năm  (7,5 triệu lượt khách). Doanh thu ngành du lịch (lữ hành, khách sạn nhà hàng) trong 10 tháng đầu năm ước đạt 112.636 tỷ đồng, tăng 20,08% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 24,2%), đạt 85,98% kế hoạch năm (138.000 tỷ đồng).

Còn vận tải hàng hóa doanh thu tháng 10 ước đạt 5.628,5 tỷ đồng, tăng 2,1% so tháng trước. Mười tháng ước 54.030,8 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ.

Khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 93,0%, tăng 8,9% so cùng kỳ; kinh tế nhà nước chiếm 6,3%, bằng 89,2% so cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 0,7%, tăng 48,6%.  

Doanh thu vận tải hàng hóa đường bộ 10 tháng chiếm tỷ trọng 60,2%, tăng 7,1% so cùng kỳ; đường biển chiếm tỷ trọng 29,7%, tăng 9,3% so cùng kỳ; đường sông chiếm tỷ trọng 9,8%, tăng 5,9%.

Đói với vận tải hành khách doanh thu tháng 10 ước 2.512,5 tỷ đồng, bằng 99,6% so tháng trước. Mười tháng ước đạt 24.272,3 tỷ đồng, tăng 24,2% so cùng kỳ. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 75,1%, tăng 24%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 23,7%, tăng 26,0%.

Doanh thu vận tải hành khách đường bộ 10 tháng chiếm tỷ trọng 76,3%, tăng 23,7% so cùng kỳ; đường hàng không chiếm tỷ trọng 22,5%, tăng 27,4% so cùng kỳ; đường sông chiếm tỷ trọng 1,2%, tăng 3,8%.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn